top of page

სასამართლოს გადაწყვეტილებები აღარ ქვეყნდება

Updated: Oct 4, 2021

სასამართლოების საქმისწარმოების ახალ ვებგვერდზე სასამართლო გადაწყვეტილებები სამთვენახავარია აღარ ქვეყნდება. ბოლო გადაწყვეტილება 30 აპრილით არის დათარიღებული.ახალი ვებგვერდის პრეზენტაცია იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შარშან ივნისში გამართა.

მაშინ საბჭოს მდივანმა გიორგი მიქაუტაძემ განაცხადა:იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მივმართეთ კითხვით, რატომ აღარ ქვეყნდება გადაწყვეტილებები. მივიღეთ პასუხი:


"ecd.court.ge - ზე გადაწყვეტილებების ატვირთვასთან დაკავშირებით გარკვეული ტექნიკური შეფერხებაა.
ამასთანავე, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ პარლამენტმა გადაწყვეტილებების დაშტრიხვასთან დაკავშირებით რეგულაციები უნდა მიიღოს.
საკითხზე ერთ-ერთი სამუშაო შეხვედრა პარლამენტის ინიციატივით რამდენიმე კვირის წინ გაიმართა, რომელსაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებიც დაესწრნენ."

ამ პასუხში იგულისხმება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ შარშან ივნისში მიღებული გადაწყვეტილება, რომლიც მიხედვითაც, საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ:

"ღია სასამართლო სხდომის შედეგად მიღებული სასამართლო აქტების სრული ტექსტი ექვემდებარება საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემას. სასამართლო აქტის სრული ტექსტის ხელმისაწვდომობა, მათ შორის, გულისხმობს სასამართლო აქტში არსებული პერსონალური მონაცემების ხელმისაწვდომობას."

სასამართლოდან საჯარო ინფორმაციის სახით გადაწყვეტილებების მიღება 2015 წლიდან გართულდა, რასაც სასამართლო “პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ” კანონის მოთხოვნებით ხსნიდა. ამას მოჰყვა ორი ორგანიზაციის სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში:


“მედიის განვითარების ფონდისა” და “ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის” სარჩელები საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა და არაკონსტიტუციურად სცნო: “საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის (2018 წლის 16 დეკემბრამდე მოქმედი რედაქცია) 28-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 44-ე მუხლის პირველი ნაწილის, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლისა და მე-6 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც გამორიცხავს ღია სასამართლო სხდომის შედეგად მიღებული სასამართლო აქტების სრული ტექსტის საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემას.” საკონსტიტუციო სასმაართლომ გადაწყვიტა, რომ “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის რამდენიმე მუხლი, რომლის გამოც დაინტერესებული  მოქალაქეები სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ვერ იღებდნენ  ძალადაკარგულად ყოფილიყო ცნობილი 2020 წლის პირველი მაისიდან (გადაწყვეტილების მიმღები კოლეგიის შემადგენლობა: მერაბ ტურავა ევა გოცირიძე გიორგი კვერენჩხილაძე მაია კოპალეიშვილი).

სწორედ ამ თარიღს ემთხვევა ecd.court.ge-ზე გადაწყვეტილებების გამოქვეყნების შეჩერებაც. პარლამენტს ცვლილებების მისაღებად საკონსტიტუციო სასამართლომ ვადა პირველ მაისამდე მისცა. ამ საკითხზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი მუშაობს, ვადა გავიდა, თუმცა საკანონმდებლო ცვლილებები მიღებული ჯერ ისევ არ არის.


ამ საკითხს კარგად იცნობს ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე მაია ჩოჩუა. მისი თქმით, პარლამენტს კანონმდებლობის დახვეწაში რომ დახმარებოდნენ, კვლევაც ჩაატარეს:

"ჩვენმა პროექტმა, პარლამენტისთვის  მოვამზადეთ კვლევა, ექსპერტად გვყავდა აყვანილი საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე მაია კოპალეიშვილი. იქიდან გამომდინარე, რომ პარლამენტი ვალდებულია და იძულებულია გაითვალისწინოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, ჩავთვალეთ, რომ ეს ექსპერტი ყველაზე კარგად შეძლებდა დამატებითი განმარტებების და დამატებითი რეკომენდაციების გაცემას ჩვენს ევროპელ ექსპერტებთან ერთად -- რა ფორმით და როგორ შეიძლება მოხდეს კანონმდებლობის გაწერა.  ამ კვლევაში მიმოხილულია, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, ასევე ევროპის და ამერიკის პრაქტიკები."

ერთ-ერთი მოსარჩელე ორგანიზაციის, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის” კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი ქეთევან კუკავა თვლის, რომ სასამართლო საკანონმდებლო ცვლილებებს არ უნდა ელოდებოდეს და დაუშტრიხავ  გადაწყვეტილებებს უკვე  უნდა აქვეყნებდეს და გასცემდეს საჯარო ინფორმაციის სახით:


ქეთევან კუკავა (www.idfi.ge)

"2020 წლის პირველი მაისიდან უკვე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის შესაბამისი მუხლები არის ძალადაკარგული, ანუ რომელიც კრძალავდა სრული ტექსტის ხელმისაწვდომობას და  მაისიდან უკვე სასამართლოები ვალდებული არიან იხელმძღვანელონ უშუალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდრატით და უნდა გაასაჯაროონ სრულად ეს გადაწყვეტილებები. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ 30 აპრილის შემდგომ არცერთი გადაწყვეტილება არ არის გამოქვეყნებული ვებგვერდზე, რაც, სავარაუდოდ, დაკავშირებულია იმასთან, რომ პარლამენტს არ მიუღია საკანონმდებლო ცვლილება დადგენილ ვადაში და ეს საკითხი არ დაურეგულირებია საკანონმდებლო დონეზე. ეს საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილებასთან არის შეუსაბამო და სასამართლოები ვალდებულნი არიან პირდაპირ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტით იხელმძღვანელონ და გაასაჯაროვონ გადაწყვეტილებების სრული ტექსტი."

Comments


bottom of page